Budúcu nedeľu 11. marca bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. V nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary.

Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni zdržanlivosť od mäsa.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská . V utorok večer budú modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude po VPDčke kantorská škola.

V pondelok 5. marca vás pozývame na sv. liturgiu do katedrálneho chrámu o 16:30 hod., po ktorej bude otvorenie výstavy s názvom „200. výročie založenia Prešovskej eparchie“.

V pondelok 5. marca bude po večernej sv. liturgii veľkopôstny moleben.

V stredu 7. marca vás pozývame na stretnutie s o. Jozefom Marettom, ktoré sa uskutoční po VPDčke tu v našom chráme. Keďže sa nám o. Jozef prihovorí s biblickou tématikou s možnosťou diskusie, VPDčka v túto stredu začne už o 17:00 hod.

Vo štvrtok 8. marca bude po večernej sv. liturgii parastas za zosnulých.

Štvrtá zádušná sobota bude 10. marca. Svätá liturgia bude len ráno o 6:30 hod. s panychídou a hramotami.

Budúcu nedeľu 11. marca vás pozývame na modlitby chvál s biblickým vyučovaním o 18:00 hod.

Zajtra, pondelok 5. marca, bude krátka brigáda na fare (približne od 9:00 – 12:00 hod.). Kto by chcel prísť pomôcť je srdečne vítaný.

V nedeľu 18. marca ideme na zbierku do farnosti Staškovce. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.