Budúcu nedeľu 11. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Dnes bude  o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu.

V stredu odznie pri večernej sv. liturgii katechéza a o 18.45 hod. bude nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude  tichá adorácia ukončená Korunkou k BM a požehnaním farnosti a mestu vonku pred chrámom o 21.00 hod.  Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a deti z prvej sv. spovede po nej pozývame na krátke stretko v pastoračke.

Budúcu nedeľu 11. júna bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou.

Na potreby farnosti daroval bohuznámy darca 665,-€. Pán Boh zaplať!