– Budúcu nedeľu 11. decembra bude farská zbierka na stavbu fary.

– Dnes popoludní je večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer bude telocvičňa na ZŠ Prostějovská v čase 19:00 – 20:00 hod. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer nebudú ani modlitby mužov ani biblická škola. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku. O 17:00 hod. bude modlitba sv. ruženca prvoprijimajúcich detí. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijimajúcich detí i rodičov.

– Moleben pred Narodením Ježiša Krista sa pomodlíme po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

– V utorok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú ráno 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie.

– Kto by chcel pri tejto príležitosti darovať sladkosť pre ukrajinské deti a stať sa ich dobrodincom, môže si v sakristii vyzdvihnúť vrecko, do ktorého je potrebné zabaliť sladkosti a priniesť naspäť do chrámu.

– Vo štvrtok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú ráno 6:30 hod. a večer o 18:00 hod.

– Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov na DOD, ktorý sa uskutoční 8. – 10. decembra 2016. Všetci ste srdečne vítaní!

– V nedeľu 11. decembra vás pozývame na modlitby chvál s hosťom o. Michalom Sopkom. Začíname o 18:00 hod. Pozývame k modlitbe.

– V sakristii máme na predaj nástenný kalendár otcov Baziliánov za 1,-€. Vzadu na stolíku je na predaj rusínsky knižný kalendár za 3,-€. Môžete si ich zakúpiť.

– Ponúkame vám jedinečnú možnosť objednať si knihu rozhovorov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom v akcii pri množstevnom odbere. Knihu si môžete objednať v sakristi.

– Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie detí a mladých, ktorí budú koledovať v rámci Dobrej noviny (pondelok 26. decembra od 14:00 hod.).

– Vyšlo nové číslo Informátora. Nájdete ho vzadu na stolíku.

– Veľké spovedanie pred Vianocami bude v nedeľu 18. decembra od 14:30 hod. tu v chráme.

– Budúcu nedeľu 11. decembra ideme na zbierku do Kyjova. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.