• Vo štvrtok 8. septembra je sviatok Narodenia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. (sl.); 16.30 hod. (sl.) a 18.00 hod. (csl.). Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

  • V piatok 9. septembra sa opäť po prázdninách stretneme na prvej detskej svätej liturgii. Čas svätých liturgií sa nemení. Budú vždy o 17.30 hod.  Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok sa pripravuje pre detské sv. liturgie séria úloh a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený. V tomto roku budeme bližšie spoznávať osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov.

  • Sobota 10. septembra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.