Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu – sv. Štyridsiatnice. Budúca tretia pôstna nedeľa bude krížupoklonná.

V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.

V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme večer slúžia liturgie vopred posvätených darov (VPD).

Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia liturgie sv. Bazila Veľkého.

V pondelok po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru – Hlahol.
Všetky deti našej farnosti po týždňovej prestávke opäť pozývame na detskú sv. liturgiu (VPD) v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 10. marca je tretia zádušná sobota v tomto roku. Ranná zádušná sv. liturgia s panychídou o 6.30 hod. bude, obetovaná za zosnulých zapísaných v knihe hramôt. Táto sobota je aj druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Redakcia časopisu Slovo pozýva všetkých na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia narodenia prvého šéfredaktora časopisu Slovo, o. Ladislava Hučka. Slávnosť sa uskutoční budúcu sobotu 10. marca 2012 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Archijerejská sv. liturgia bude o 10.00 hod. Ďalší program nájdete na plagáte na nástenke vzadu.

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov, ako súčasť bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a eucharistie.

V rámci Svetového dňa modlitieb vás pozývame na ekumenické modlitebné stretnutie s osobitými modlitbami za Malajziu. Modlitbové stretnutie bude dnes popoludní v Chráme Povýšenia sv. kríža na Sídlisku Sekčov o 16.00 hod.