Aktuálne oznamy k 4.11.2012

Bratia a sestry, pozývame vás počúvať katechézy, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy sú dvakrát v týždni, v pondelok o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii) a v piatok o 18.30 hod. (tak isto po večernej sv. liturgii). Využime túto príležitosť ohlasovania Božieho slova a učenia Cirkvi ako čas milosti, ako jeden zo spôsobov aktívneho prežívania Roku viery či ako duchovné prežívanie pôstneho obdobia – Filipovky, ktorá sa začne už na ďalší týždeň.

V stredu po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Vo štvrtok 8. novembra je sviatok sv. archanjela Michala. Poriadok bohoslužieb sa v tento deň nemení. Liturgie budú o 6.30 sl. a 18.00 csl.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, v piatok o 17.30 hod. Pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Sobota 10. novembra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Prežívame čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok (byť v stave milosti posväcujúcej, prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých).

V poslednom čísle farského informátora sme uverejnili viac informácií o projekte „Palotínska adopcia srdca“, zatiaľ máme nahlásené štyri rodiny, ktoré majú záujem adoptovať si dieťa – sirotu z niektorého z afrických štátov alebo z Indie a pomáhať mu finančnou sumou 16 eur mesačne. Ak sú medzi vami ďalší záujemcovia (nemusia to byť rodiny, môžu to byť aj jednotlivci alebo dvaja – traja ľudia, ktorí sa spolu dajú dohromady), môžete sa prihlásiť v sakristii a nadiktovať svoje základné údaje a požiadavky na dieťa: vaše meno, adresu, telefón, e-mail, pohlavie dieťaťa, približný vek a krajinu pôvodu.

V sakristii je posledné číslo Slova (22). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Spolu s týmto číslom dostáva každý predplatiteľ aj nový nástenný kalendár. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Po dlhšej prázdninovej prestávke dnešnú nedeľu znova pozývame všetky deti od 6 rokov na faru, na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona