Dnes popoludní sa pomodlime večiereň o 17:00 hod.

Zajtra, v pondelok 5. januára, máme predvečer Zjavenia Pána. Lit. program bude nasledujúci: ráno o 7:30 hod. budú Kráľovské hodinky (úmysel rannej sv. liturgie bude slávený popoludní na sv. liturgii), popoludní o 15:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody a o 21:00 hod. Veľké povečerie. V tento deň je prísny pôst.

V utorok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a 10:00 hod. s myrovaním. Popoludní budeme svätiť príbytky od 13:30 hod.

Vo štvrtok 8. januára bude po večernej sv. liturgii adorácia obetovaná za referendum o rodine v čase 19:00 – 21:00 hod.

V piatok 9. januára bude o 16:15 hod. stretko na fare a po ňom nácvik zboríku. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Budúcu nedeľu 11. januára bude po večierni modlitba chvál so začiatkom o 17:45 hod. Všetci ste srdečne pozvaní modliť sa a oslavovať Pána.

Na predaj je vzadu časopis Slovo (prvé číslo roku 2015); časopis Misionár (taktiež prvé číslo roku 2015), časopis Prameň a brožúrka s informáciami ohľadom časov bohoslužieb, adries a úradných hodín katolíckych chrámov a farností mesta Prešov.

Pri východe z chrámu mladí dobrovoľníci rozdávajú stužky bielej farby, ktoré sa stávajú symbolom účasti na referende za ochranu rodiny. Verím, že všetci, ktorí sme tu, si ich zoberieme zdarma a budeme ich nosiť na svojom oblečení ako znak toho, že pôjdeme na referendum.

Pri tejto príležitosti vás pozývame k zapojeniu sa do aktivity 40 dní modlitby a pôstu za referendum za rodinu, ktorá začala 31. decembra 2014 a potrvá do 6. februára 2015. Stačí sa s vierou dvakrát denne pomodliť Otče náš a pridať pár vlastných slov k nebeskému Otcovi (alebo zvoliť inú modlitbu) symbolicky v čase 7:02 hod. a 20:15 hod. (termín konania referenda – 07. 02. 2015).