• Pozývame vás teraz v mesiaci október na posledné osobitné ružencové stretnutie, Dnešnú nedeľu   31. októbra sv. ruženec povedú a predmodlievať sa budú naši starkí (seniori). Srdečne pozývame všetkých spoločne zakončiť uplynulý ružencový mesiac október.
 • Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili zádušné sv. liturgie: najbližšie zajtra, t.j. v pondelok 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a potom počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.
 • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov na pomoc pre duše zosnulých od 1. do 8. 11. pri splnení obvyklých podmienok. (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých).
 • Týždeň, od 1. novembra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok do 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.
 • Piatok 5. novembra je prvý piatok v mesiaci, preto bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
 • Všetkých malých spevákov pozývame na nácvik detského zboru v stredu o 16.00 hod. tu do chrámu a všetky deti z farnosti zase na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod. Pri detskej sv. liturgii majú znova príležitosť miništrovať ockovia. Takže každý, kto má záujem je srdečne vítaný (až do vyčerpania košieľ).
 • V piatok po detskej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.
 • V prvopiatkovom týždni vás opäť pozývame na naše Malé stavovské stretnutia. Stretnutia sa začnú vždy po večernej sv. liturgii. V utorok 2. novembra majú stretnutie muži. V stredu 3. novembra bude stavovské stretnutie žien a vo štvrtok 4. novembra bude stretnutie mládeže.
 • Tí z vás, ktorí chcú prežiť vzájomné spoločenstvo na farskom plese nech neodkladajú predbežné prihlásenie vzadu na stolíku, aby sme zistili či bude dostatočný záujem. Zoznam tam necháme ešte posledný týždeň (zatiaľ je prihlásených niečo cez 30 ľudí, bolo by potrebné aspoň raz toľko).
 • Tak ako minulého roku aj teraz je možnosť prežiť spoločne záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v našom pastoračnom centre na Sigorde nech sa príde nahlásiť do sakristie. (Minulý rok tam bolo spolu asi osem rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).
 • Dnešná nedeľa, 31. októbra je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.
 • Budúcu nedeľu 7. novembra bude pri sv. liturgiách zbierka na Podporný fond Arcibiskuspkého úradu.
 • V sakristii je posledné číslo Slova (22), kto ho má objednané, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam nový Misionár, ArtosBlahovistnik.
 • Všetkým odberateľom Slova oznamujeme, že do 15. novembra možno objednať časopis na budúci rok v zľave za 13,- €. V tejto cene je už zahrnutý aj kalendár na rok 2011 a 2012.