Aktuálne oznamy k 31. máju 2020

Budúcu nedeľu 7. júna bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň s modlitbami na kolenách.

V pondelok 1. júna máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú v tento deň dve, a to ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod.

V stredu 3. júna bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami – ráno od 6.00 hod. a popoludní od 17.00 hod., v piatok od 16.30 hod. Vzadu na stolíku sú papiere, na ktoré sa môžete zapísať (ráno 4, večer 10). Prosíme vás, ktorí sa zapíšete, aby ste prichádzali v 5 minútových intervaloch, aby ste v chráme nevytvárali rady.

Na prvý piatok mesiaca 5. júna ešte nebude celodenná adorácia a ani Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti. V tento deň je voľnica.

Vzadu na nástenke nájdete vyhlásenie výberového konania na pozíciu sestra ADOS – Charita.