• Pozývame vás na modlitbové stretnutie do katedrály dnes popoludní o 15:00 hod. Program: 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva, 15:15 Večeradlo modlitby s presv. Bohorodičkou, 17:00 večiereň a o 18:00 sv. liturgia. Program nájdete na nástenke.
  • U nás vo farnosti bude večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa nebude kvôli polročným prázdninám, v utorok večer bude liturgický spev, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. s osobným požehnaním. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.
  • V utorok máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie.
  • Pozývame vás na fatimskú sobotu nášho dekanátu, ktorá bude sobotu 6. februára v Ľutine. Program: 8:00 hod. modlitba sv. ruženca, 9:00 hod. archijerejská sv. liturgia. Po jej skončení Korunka Božieho milosrdenstva. Autobus odchádza ráno o 7:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednota. Nahlásiť sa treba v sakristii a zaplatiť zálohu 2,-€.
  • Vyšlo nové číslo Informátora a časopisu Slovo. Nové Slovo je pre predplatiteľov v sakristii. Zakúpiť si ho môžete aj vzadu zo stolíka za 0,60,-€.
  • Budúcu nedeľu 7. februára vstúpime pôstnou večierňou o 17:00 hod. do obdobia Veľkého pôstu. Srdečne vás na ňu pozývame. Hlavne na obrad vzájomného zmierenia, ktorý nasleduje po večierni.
  • Pozývame manželov na spoločné kráčanie Národným týždňom manželstva v termíne 8. – 14. február. Počas celého týždňa bude pripravený zaujímavý program. Celý ho nájdete uvedený v novom Informátore alebo vzadu na nástenke či na našej webovej stránke.
  • Ponúkame vám možnosť hromadne si objednať Denníček sv. Faustíny za výhodnú cenu 10,-€. Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať. Táto kniha by mala nájsť svoje miesto v každej domácnosti. Je vhodná aj ako darček. Všade inde ju zakúpite za vyššiu cenu.