Dnes je zbierka na potreby farnosti.

Keďže dnes končí cirkevný rok, pozývame vás na modlitbu ďakovného akatistu o 16:30 a o 17:00 na večiereň.

Pozývame deti, študentov, ale aj ich rodičov a pedagógov na modlitbu požehnania na začiatok školského roka v utorok 02. septembra večer po sv. liturgii. Školopovinní si môžu so sebou priniesť aj školské tašky a ostatné učebné pomôcky, ktoré požehnáme.

Od stredy 03. septembra pokračujeme vo večerných katechézach. Tento krát budú venované Bohorodičke a Roku Sedembolestnej, ktorý prežívame.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 04. septembra večer ako zvyčajne.

Pozývame všetky deti na stretká na fare každý piatok o 16:15 hod. Prvýkrát sa stretneme v piatok 05. septembra po detskej sv. liturgii, na ktorú zároveň pozývame všetky deti a hlavne tých, ktorí pôjdu na 1. sv. prijímanie.

Budúci týždeň je prvopiatkový. K sv. spovedi môžete pristupovať ako zvyčajne. Na prvý piatok 05. septembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

Mladým dávame do pozornosti Púť mladých, ktorá bude v Ľutine 05. – 06. septembra (piatok – sobota). Záujemcovia o púť sa môžu prísť informovať do sakristie.

V našej farnosti privítame auxiliár, obraz Matky Trikrát Obdivuhodnej, Kráľovnej novej evanjelizácie Európy, ktorý je typický pre Schoenstattské hnutie, ktoré funguje pri našej farnosti. Z tohto dôvodu vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti so začiatkom v sobotu o 16:30 hod. a potrvá do pondelka 08. septembra večer. Modlitebný program je uverejnený vzadu na plagáte, v novom Informátore a na webe farnosti. Využime tento čas na dobrý začiatok nového cirkevného roka s požehnaním Matky Božej.

Na začiatok nového šk. roka prijímame nových skautov (12-16) a roverov (17 a viac) spomedzi chlapcov a spomedzi dievčat vodkyne (12 – 16) a lienky (8-11) do oddielu Prešov, ktorý je súčasťou Federácie skautov Európy fungujúci pri našej farnosti.

Ak radi čítate Božie slovo, chcete sa s ním modliť a poznávať krásu nebeského Otca cez jeho Slovo, ponúkame vám možnosť zúčastňovať sa biblickej školy, ktorá bude prebiehať raz týždenne po več. sv. liturgii. Prvé organizačné stretnutie pre záujemcov bude v stredu 10. septembra po več. sv. liturgii.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka. Vzadu je taktiež nový Informátor.