Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pristúpme aj kvôli možnosti získať počas dušičkovej oktávy plnomocné odpustky pre našich zosnulých.

V utorok 1. novembra budú sv. liturgie ako zvyčajne. Ráno o 6.30 hod. bude sv. liturgia obetovaná za všetkých zosnulých. Po sv. liturgii bude panychída s hramotami. Po večernej sv. liturgii bude panychída za všetkých zosnulých. Panychídy za zosnulých budú počas celej oktávy po všetkých sv. liturgiách okrem nedele.

Nácvik  chrámového zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. Moderovaná adorácia bude od 20.30 hod.

V piatok bude po detskej sv. liturgii stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na prvú sv. spoveď.

V sobotu bude o 17.00 hod. mariánske večeradlo. Je to fatimská sobota. Táto sobota je zároveň fatimskou sobotou prešovského dekanátu v Ľutine s týmto programom: 9.15 sv. ruženec; 10.00 sv. liturgia; 11.00 katechéza o. M. Kolesára; 12.00 obed (môže sa objednať vopred za sumu 5,-€). Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii chrámu čím skôr. Ak nás bude dostatok, môžeme objednať spoločný autobus.

Je pred nami dušičková oktáva (1.-8. november). Počas týchto dní je možné získať plnomocné odpustky pre duše v očistci (každý deň pre jednu dušu). Na to je potrebné splniť nasledujúce podmienky: byť vyspovedaný, prijať Najsv. Eucharistiu (najlepšie každý deň), pomodliť sa na úmysel Sv. Otca, ak je to možné navštíviť cintorín a pomodliť sa za konkrétnu dušu.

Kto by si chcel ešte objednať časopis Slovo, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu v sakristii vyzdvihnúť knižné kalendáre a podielové knihy. Poplatok je 5,-€.

Na chrám daroval bohuznámy darca 100,-€.

Minulotýždňovú zbierku na misie sme podporili sumou 430,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!