– Budúcu nedeľu 6. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond.

– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli prázdninám. Tu v chráme budú večer modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov a biblická škola nebudú. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku.

– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na samotný prvý piatok 4. novembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov o 15:00 hod. Po oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

– V utorok 1. novembra bude po rannej sv. liturgii panychída za všetkých zosnulých s čítaniami hramôt. Využime príležitosť získať plnomocné odpustky pre našich zosnulých do 20. novembra tohto roku kedy zakončíme Svätý rok milosrdenstva pri splnení náležitých podmienok.

– Vo štvrtok 3. novembra sa po večernej sv. liturgii pomodlíme parastas za všetkých zosnulých.

– Vo štvrtok 3. novembra bude v PKO Čierny orol o 17:00 hod premiéra nového dokumentu o bl. P. P. Gojdičovi pod názvom Gojdič, Láska nadovšetko. Vstup je voľný, preto vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame.

– Fatimská sobota je 5. novembra, modlitba večeradla bude o 17:00 hod.

– Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov 14. ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku je možné vyjadriť zapálením sviece 2. novembra a modlitbou a stíšením v kruhu rodiny. Zakúpiť sviece si môžete v chráme vzadu na stolíku (malá plastová svieca: 1,-€, veľká sklenená svieca: 4,-€).

– Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie sakrálne spevy Východu nás pozývajú na XXV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v sobotu 12. novembra o 14:00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Vzadu na nástenke nájdete plagát festivalu.

– V nedeľu 13. novembra ideme na zbierku do farnosti Šarišské Jastrabie. Prosíme vás, aby ste sa zapísali vzadu na papier.

– V sakristii chrámu si môžete nahlásiť predplatné časopisov Slovo a Misionár na rok 2017. Predplatné Slova je vo výške 14,-€ na celý rok (spolu s kalendárom na rok 2018), predplatné Misionára za 11,-€ (spolu s kalendárom na rok 2017). Môžete tak urobiť do 6. novembra.