Budúcu nedeľu 6. augusta bude pri sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách.

Dnes bude každodenná večiereň o 17.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 4. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Prosíme tých, ktorí ste sa zapísali do rozpisu, aby ste prišli na vami zvolený čas a nenechali iných čakať. Kto si potrebuje overiť, kedy je zapísaný, nech sa informuje u o. Jána, kaplána.

V utorok 1. augusta začíname pôst pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky. V tento deň bude po večernej sv. liturgii malé svätenie vody. Z tejto vody si môžete čerpať a brať domov.

Vo štvrtok 3. augusta bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia zakončená korunkou BM a osobným požehnaním o 21.00 hod.

Sobota 5. augusta je fatimská. Mariánske večeradlo bude v mimoriadnom čase, a to po rannej sv. liturgii o 7:15 hod.

V nedeľu 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Pri všetkých bude myrovanie a požehnanie ovocia a medu, ktoré si môžete priniesť a nechať pri sebe v laviciach. Veľká večiereň sviatku s lítiou bude v sobotu o 17:00 hod.

V túto nedeľu 6. augusta sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej. Program púte nájdete na plagáte. Kto by mal záujem ísť, môže sa prihlásiť v sakristii na objednaný autobus, ktorý bude odchádzať v nedeľu ráno zo zastávky Centrum o 6.20 hod.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu pri dverách, ale aj na webe farnosti.

Minulotýždňovú zbierku na svojpomocný fond pre farnosti sme podporili sumou 382,35,-€.

Na chrám darovala bohuznáma rodina 50,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!