• Zajtrajší pondelok je prázdninový, preto pozývame všetky deti, ktoré chcú a môžu prísť na také malé spoločné stretko, ktoré bude na fare o 10.00 hod.

  • Zajtra, t.j. v pondelok 31. januára sa tiež začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok a utorok od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok, 4. februára od 8.30 hod.

  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. V utorok 1. februára majú stretnutie muži. V stredu 2. februára bude stavovské stretnutie žien.
  • V stredu 2. februára je sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. (Sviece treba uložiť na pripravené miesto hneď po príchode do chrámu, svätia sa pred začiatkom sv. liturgie.) Po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

  • Nácvik detského zboru v tomto týždni nebude (je sviatok).

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Pozývame vás na púť Prešovského protopresbyteriátu do Baziliky minor v Ľutine z príležitosti fatimskej soboty, ktorá bude 5. februára 2011. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii a pri zápise je treba uhradiť cestovné – 2,- €. Program v bazilike pozostáva z Večeradla o 9.15 hod. a sv. liturgie o 10.00 hod. Odchod autobusu z nášho sídliska je o 8.15 hod.

  • Dnešnú nedeľu je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka pre pomoc našej Teologickej fakulte a tiež na našu Katolícku univerzitu, ktorá je v Ružomberku (posledná januárová nedeľa bola vyhlásená za Deň katolíckej univerzity na Slovensku).

  • V sakristii je nové číslo Slova (3), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový Farský informátor.