Zajtra, t.j. v pondelok 1. októbra je Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. csl.; 16.30 hod. sl. a 18.00 hod. sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. bude ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Budúcu nedeľu 7. októbra sa budú modliť muži, 14. októbra deti a mládež, 21. októbra ženy a nakoniec 28. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.

Týždeň od 1. októbra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle (okrem pondelka). Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok do 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.

V mesiaci október vás znova pozývame naše „Malé stavovské stretnutia“. Stretnutia sa začnú po večernej sv. liturgii. V pondelok 1. októbra pozývame na spoločné stretnutie mužov. V utorok 2. októbra bude stavovské stretnutie žien.

V stredu, po večernej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Piatok 5. októbra je prvý v mesiaci preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 6. októbra je prvá v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. pred sv. liturgiou sa budeme modliť mariánske večeradlo.

Predovšetkým miništrantov, ale aj všetky ostatné deti pozývame v sobotu 6.10. na jesennú šarkaniádu. Ak bude priaznivé počasie, stretneme sa pred chrámom o 9.30 hod.

Vo štvrtok 11. októbra plánujeme, tak ako aj po minulé roky v mariánskych mesiacoch máj a október, putovať s našimi seniormi do Litmanovej. V tento deň sa zároveň začína v celej Cirkvi aj Rok viery. Odchod autobusu do Litmanovej bude o 7.30 zo zastávky na ul. Grešovej v meste a 8.00 z parkoviska pri Coop Jednote na Sídlisku III. Cena je 4 eurá. Zapísať sa a vyplatiť cestovné môžete v sakristii chrámu.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. V školskom tomto roku naďalej spoznávame osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a budeme sa rozprávať aj o dare viery, ktorú k nám priniesli, lebo tento rok je vyhlásený práve ako Rok viery.

Dnešná nedeľa 30. septembra je posledná v mesiaci, preto je obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V sakristii chrámu ponúkame na predaj album rómskej gospelovej skupiny F6 s názvom Vzbuď sa, Boží ľud. Cena jedného CD-éčka je 8 eur.

V sakristii je nové číslo Slova (20), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii ponúkame na predaj aj plán čítania sv. písma na celý rok viery. Cena je 0,25 €. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor.