Večiereň popoludní bude o 17:00 hod.

Budúcu nedeľu 6. septembra bude zbierka na stavbu fary.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno i večer pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 4. septembra bude celodenná adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. K spovedi pozývame hlavne žiakov, študentov, pedagógov ako aj rodičov.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v stredu večer sa pomodlime Akatist požehnania rodín (1 – 3 ikos), vo štvrtok bude tichá adorácia od 19:00 – 21:00 hod. s osobným požehnaním.

V utorok 1. septembra máme začiatok nového cirkevného roka (indiktu). Zároveň je to svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Ako kresťania sme povolaní byť ochrancami Božieho diela a zapájať sa do riešenia ekologickej krízy, v ktorej žijeme. Nezabúdajme na to pri svojich osobných modlitbách i konkrétnych skutkoch.

V piatok 4. septembra pozývame deti na prvé stretko v novom školskom roku na faru (Mirka Nešpora 24) o 16:15 hod. Po stretku bude nácvik zboríku a detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po liturgii bude požehnanie školských tašiek a všetkých žiakov, študentov, učiteľov i rodičov. Preto pozývame všetkých na sv. liturgiu.

V sobotu 5. septembra pozývame mladých z farnosti na púť mladých do Ľutiny na celodenný program. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

20. septembra (nedeľa) sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Záujemcovia o pochod nech sa zapíšu na autobus vzadu na papier.

Školský úrad našej archieparchie oznamuje, že do 15. septembra môžu rodičia preložiť svoje deti na niektorú z cirkevných škôl, konkrétne v Prešove ide o Cirkevnú základnú školu s materskou školou bl P. P. Gojdiča (možnosť prihlásiť sa do 1. – 6. ročníka.), Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove (1. – 4. ročník) a to isté gymnázium s bilingválnou formou štúdia v slovenskom a anglickom jazyku (1. ročník).

TV LUX sa stala od 1. júna 2015 voľne dostupnou televíziou, ktorú stačí naladiť cez vonkajšiu, príp. vnútornú terestriálnu anténu a klasicky set-top-box. Následne stačí nastaviť automatické preladenie programov a môžete sledovať TV LUX bez poplatkov.