Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami o 17:00 hod. s pôstnou katechézou.

V stredu a piatok budeme sláviť božské služby vopredposvätených darov.

Krížovu cestu v utorok a veľkopôstny moleben vo štvrtok sa pomodlime po večernej sv. liturgii.

Tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním bude vo štvrtok 3. apríla.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále pred rannou i večernou sv. liturgiou. Na prvý piatok bude vystavená Eucharistia k celodennej adorácii a o 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva.

Spovedať chorých budeme na prvý piatok 4. apríla od rána.

V piatok 4. apríla bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov po božskej službe vopredposvätených darov.

Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v sobotu 5. apríla po rannej sv. liturgii. Večer si vypočujeme životopis prepodobnej matky Márie Egyptskej.

V sobotu 5. apríla je telocvičňa pre deti a mladých na ZŠ Prostějovska v čase 13:30 – 15:00 hod.