Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej „Malej vianočnej burzy“ svojou prácou, a tiež tým, ktorí ju podporili kúpou detských výrobkov. Vyzbieralo sa na nej 153 eur. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy vianočného programu, aj tým, ktorí ho podporili svojou účasťou.

Zajtrajší pondelok 31. decembra je posledným dňom kalendárneho roka. Sväté liturgie sú bezo zmeny. Ráno o 6.30 (csl.) a večer o 18.00 (sl.) s modlitbou poďakovania za uplynulý rok. O 23.30 vás pozývame na ďakovnú adoráciu s novoročným požehnaním o polnoci.

V utorok 1. januára je prikázaný sviatok Obrezania Pána a tiež sviatok sv. Bazila Veľkého. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. (csl.) a 10.00 hod. (sl.). Pri obidvoch liturgiách je myrovanie.

Piatok 4. januára je prvým piatkom v mesiaci. Keďže sviatosť zmierenia sa vysluhovala vo farnosti minulú nedeľu, prvopiatkové spovedanie sa posunie o jeden týždeň. V tento piatok je tiež voľnica.

Sobota 5. januára je predvečer veľkého sviatku Bohozjavenia. Keďže predvečer sviatku pripadá na sobotu, má svoj osobitný liturgický poriadok. Ráno o 7.00 hod. sa bude sláviť Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a popoludní o 17.00 hod. sa budeme modliť už len samotnú Veľkú večiereň bez Liturgie sv. Bazila Veľkého. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa.

Budúca nedeľa 6. januára je zároveň veľkým a prikázaným sviatkom Bohozjavenia. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. (csl.) a 10.00 hod. (sl.). Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. Po sv. liturgii o 10.00 hod. aj Veľké – Jordánske svätenie vody. Popoludní o 14.30 hod. budeme posväcovať príbytky, tak ako je to v tento deň zvykom. Kto má záujem po posvätenie svojho príbytku, môže sa zapísať vzadu na zoznam.

V sakristii je posledné číslo Slova (26). Prosíme tých, ktorí ho majú predplatené, aby si preňho prišli do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii ponúkame na predaj aj nástenné a stolové kalendáre na budúci kalendárny rok.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona