• Pozývame vás na posledné  októbrové nedeľné stretnutie pri sv. ruženci. Dnes, 30. októbra budú modlitbu viesť naši seniori (dôchodcovia).
  • Týždeň od 31. októbra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok do 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.
  • Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v tomto týždni v stredu  o 18.00 hod. v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v meste.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.
  • Piatok 4. novembra je prvý v mesiaci preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
  • Sobota 5. novembra je prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť večeradla.
  • V poslednom čísle informátora bol uvedený aj oznam o stavovských stretnutiach na tento prvopiatkový týždeň. Ale kvôli tomu, že je aj oktáva modlitieb za zosnulých preložíme stavovské stretnutia na budúci týždeň.
  • Dnešná nedeľa, 30. októbra je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.
  • Zádušná sv. liturgia za zosnulých zapísaných v knihe hramôt bude v utorok – 1. novembra o 18.00 hod. Po nej nasleduje panychída s čítaním mien zosnulých.
  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov na pomoc pre duše zosnulých od 1. do 8. 11. pri splnení obvyklých podmienok. (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých).
  • V sakristii je posledné číslo Slova (22), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Predplatiteľom Slova zároveň chceme pripomenúť, že predplatné na rok 2012 (12,50 €) môžete do sakristie priniesť ešte v priebehu tohto týždňa.