Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

V piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii.

Oznamujeme vám, že prvé modlitby chvál po prázdninách sa uskutočnia nie na budúcu nedeľu, ale až v nedeľu 17. septembra o 18:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Žiadame rodičov detí, ktoré pôjdu tento školský rok na prvú sv. spoveď a prijímanie, aby ste ich nahlasovali počas mesiaca september v sakristii chrámu. Stretnutia s deťmi a rodičmi začnú v októbri.

Od októbra 2017 bude v našej farnosti prebiehať kantorský kurz. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do kantorskej služby pre našu farnosť, aby sa ho zúčastnili (nielen jednotlivci, ale aj skupiny).

Mladí, ktorí by mali záujem navštevovať animátorskú školu animátora dobrovoľníka, nech sa prihlásia čím skôr u nás v sakristii, aby sme im vedeli poskytnúť podrobné informácie. Najneskôr však do stredy 6. septembra.

Mladých vo veku 15 – 25 rokov pozývame stať sa členmi CVČ Juskova Voľa na tento školský rok. Záujemcovia nech sa nahlásia u kňazov v sakristii. Zápisné je 0,-€.

Pozývame vás na celoslovenské večeradlo jubilejného roku Fatimy v termíne 23. – 24. septembra do Detvy. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Zbierky v mesiaci september: 17. september – zbierka na kňazský seminár; 24. september – farská zbierka na stavbu fary.

Ďakujeme všetkým darcom na monštranciu za vašu štedrosť. Aj vďaka vám ju už máme zakúpenú a používame ju. Ešte plánujeme zadovážiť relikviár na ostatky bl. biskupa Pavla, patróna našej farnosti.