Budúcu nedeľu 10. septembra bude zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred Pán Boh zaplať!

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

V stredu 6. septembra bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru v pastoračke.

V piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. V tento deň je voľnica. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme štvrtok po večernej sv. liturgii.

V nedeľu 10. septembra vás pozývame na prvé modlitby chvál s katechézou po prázdninách. Začíname o 18.00 hod.

V sobotu 23. septembra sa uskutoční Púť do Krakova. Z Prešova ide spoločný autobus. Kto by mal záujem zúčastniť sa, nech sa čím skôr nahlási v sakristii chrámu.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 557,68,-€. Pán Boh vám zaplať!

Dôležitá informácia: od budúcej nedele 10. septembra vrátane bude zmena v liturgickom slávení, a to takto: 7.00 utiereň, 8.00 sv. liturgia (csl), 9.30 sv. liturgia (sl) a 11.00 sv. liturgia (csl s čítaniami z apoštola, evanjelia a homíliou v rusínskom jazyku). Toto rozhodnutie vzišlo zo stretnutia s vladykom Petrom. Sv. liturgia o 11.00 hod. je slávená hlavne pre Rusínov, ktorým takýmto spôsobom vychádzame v ústrety, ale aj pre všetkých ostatných, ktorým bude vyhovovať. Večiereň ostáva v nezmenenom čase o 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši budeme opäť sláviť od nedele 17. septembra v čase 9.00 hod. Miesto slávenia ostáva nezmenené: kaplnka na miestnom cintoríne.