• Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Pozývame vás teda všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu. Či už doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa sv. ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 18.15 hod. bude sv. ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Dnešnú nedeľu 3. októbra začneme my – duchovní farnosti, 10. októbra sa budú modliť muži, 17. októbra deti a mládež, 24. októbra ženy a nakoniec 31. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri modlitbe sv. ruženca.

  • V stredu 6. okóbra bude o 16.00 hod. nácvik nášho detského zboru a v piatok 8. októbra pozývame všetky deti na detskú sv. liturgiu o 17.30 hod. Pozývame aj všetkých oteckov, ktorí majú záujem, aby si pri tejto detskej sv. liturgii prišli zaminištrovať. (Potom pravidelne každý prvý piatok v mesiaci na det. sv. liturgii.)

  • Chceli by sme zistiť záujem o farský ples v mesiaci február po novom roku. Zisťujeme takto zavčasu, aby sme stihli rezervovať sálu na 5. alebo 12. februára 2011. Vzadu na stolíku bude zoznam na predbežné zapísanie. Necháme ho tam asi tri týždne a podľa toho sa uvidí, či budeme farský ples organizovať alebo nie.

  • Sobota 9. októbra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • Budúcu nedeľu 10. októbra v popoludňajších hodinách o 14.00 bude opäť v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Aj všetci domáci sú srdečne pozvaní.

  • Pripravujeme októbrovú mariánsku púť do Litmanovej. Pôjde sa v stredu 13. októbra o 8.30 hod. Kto má záujem, môže sa prísť zapísať do sakristie. Záloha pri zápise je 4,- €.