Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

Počas mesiaca jún sa budeme modliť pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Božskému Srdcu, a to po sv. liturgiách v pondelok ráno, v stredu večer a v piatok večer.

Peter Milenky & band nás pozývajú na koncert s predstavením nového CD do kina Scala v utorok 5. júna o 19:00 hod.

Vo štvrtok 7. júna sa môžete zúčastniť na stretnutí s mystičkou Myrnou Nazzour v Litmanovej alebo v Ľutine. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.

V piatok 8. júna máme sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

V nedeľu 10. júna vás pozývame na posledné modlitby chvál pred letnými prázdninami so začiatkom o 18:00 hod., pri ktorých odznie svedectvo. Zároveň vás informujeme, že spoločenstvo Michael bude viesť chvály v Sabinove v piatok 8. júna po večernej sv. liturgii v rámci prípravy na odpustovú slávnosť.

Budúcu nedeľu 10. júna ideme na zbierku do Andrejovej. Kto by sa jej chcel zúčastniť, nech sa nahlási v sakristii. Odchod od chrámu je o 8:30 hod.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Informátor.

V dňoch 10. – 16. júna sa uskutoční Národný týždeň charity. Počas tohto týždňa budeme v našej farnosti zbierať trvanlivé potraviny, ktoré odovzdáme charite a ona ich doručí tým, ktorí ich najviac potrebujú. Potraviny môžete prinášať do sakristie chrámu.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa multimediálneho koncertu o Jánovi Pavlovi II., ktorý sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 10. júna o 18:00 hod. na zimnom štadióne. Lístky sa dajú zakúpiť v predpredaji na ticketportál.sk alebo priamo pred začiatkom predstavenia.