• Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok 04. januára budú večer modlitby matiek. Vo štvrtok 07. januára bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. s osobným požehnaním.
  • V utorok 05. januára máme Predvečer Zjavenia Pána. Liturgický program bude nasledovný: 7:30 hod. Kráľovské hodinky, 15:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody a o 21:00 hod. Veľké povečerie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Svätenú vodu si budete môcť načerpať z dvoch pripravených nádob. Ak to bude potrebné, tak po jej vyčerpaní sa ešte posvätí ďalšia.
  • Samotný prikázaný sviatok Zjavenia Pána je v stredu 06. januára. Sv. liturgie budú o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním. Popoludní budeme od 13:30 hod. požehnávať príbytky. Zapísať sa môžete vzadu na papier do utorka 05. januára.
  • Vo štvrtok 07. januára pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na stretko na fare so začiatkom o 16:00 hod.
  • Budúcu nedeľu 10. januára vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.
  • Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave vianočných sviatkov, spoluorganizácii koncertu i výzdobe chrámu. Nech vám to Pán Boh stonásobne vynahradí.
  • Dávame vám do pozornosti zbierky v mesiaci január 2016: nedeľa 17. januára – farská zbierka na stavbu fary; nedeľa 24. januára – zbierka na GTF PU + cirkevné školy.