Aktuálne oznamy k 3. decembru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. K podpore môžete využiť aj viaceré možnosti uvedené na plagáte. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Na každodennú večiereň vás pozývame dnes o 17.00 hod.

V pondelok 4. decembra sa o 17.45 hod. pomodlime Moleben pred Narodením.

V stredu 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlime v utorok 5. decembra po večernej sv. liturgii.

Nácvik zboru bude 6. decembra o 17.00 hod. v pastoračke.

V piatok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 17.30 hod. V tento deň je voľnica. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme vo štvrtok 7. decembra po večernej sv. liturgii. V tento deň sa uskutoční aj DOD na Strednej zdrav. škole sv. Bazila Veľkého v Prešove. Záujemcovia sú naňho srdečne pozvaní. Plagát s programom nájdete na nástenke.

Budúcu nedeľu 10. decembra vás pozývame na modlitby chvál s katechézou. Začíname o 18.00 hod. Tešíme sa na vás.

Počas celého budúceho týždňa (4. – 8. december) môžeme pomôcť klientom našej charity vytvorením balíčkov, ktoré by obsahovali drogériový tovar pre mužov a ženy (sprchové gély, peny na holenie, antiperspiranty, mydlá, žiletky, telové mlieka a pod.). Tieto veci môžete v danom týždni prinášať do sakristie pred večernými sv. liturgiami. Vopred vám ďakujeme za vašu štedrosť.

Oznamujeme vám, že predvianočná sv. spoveď bude v nedeľu 17. decembra v čase 7.00 – 12.00 hod.

Spovedanie chorých plánujeme na piatok 22. decembra po Kráľovských hodinkách (približne od 9.30 hod.). Nahlasovať ich môžete dovtedy v sakristii chrámu.

Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Tešíme sa na vás.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu na stojane.

V sakristii máme na predaj nástenný kalendár o. baziliánov na rok 2024 za 1,-€.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu počas Vianoc, môže tak urobiť odteraz v sakristii chrámu.

Na chrám darovali dve bohuznáme rodiny po 50,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!