Aktuálne oznamy k 3. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na charitu. Ak chceme, aby naša pomoc mala zmysel pre tých, ktorí ju potrebujú, okrem príspevku na zbierku môžeme pomôcť aj zakúpením charitného poukazu v hodnote 0,50,-€ (na pracoviskách charity či vo vybraných prešovských chrámoch).

Budúcu nedeľu 10. decembra bude farská zbierka na podporu výstavby farskej budovy.

Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare a zborík bude o 16:15 hod.

Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok večer po sv. liturgii.

V pondelok 4. decembra v čase 9:00 – 9:45 hod. sa na GTF PU uskutoční prednáška etiópskeho katolíckeho biskupa na tému Angažovanie sa Cirkvi pre chudobných a za pokoj v Etiópii. Srdečne pozývame.

V stredu 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.

V piatok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď a ich rodičov.

V nedeľu 10. decembra vás okrem večierne pozývame aj na chvály s modlitbami príhovoru vo zvyčajnom čase o 18:00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisov Slovo, Misionár a Informátor.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme v piatok 15. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii chrámu.

Veľké spovedanie pred Vianocami bude v nedeľu 17. decembra od 14:00 hod. V tú istú nedeľu sa po sv. liturgii o 10:00 hod. uskutoční naša tradičná vianočná burza.

Na dni otvorených dverí pozývajú záujemcov tieto školy. Dvere svojej školy otvára Gymnázium P. P. Gojdiča 7. decembra (od 9:00) a SZŠ sv. Bazila Veľkého 8. decembra (9:00 – 15:00). Záujemcov o štúdium srdečne pozývame zúčastniť sa.

GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva na zimný detský tábor. Viac informácií nájdete na plagáte.

V Rakúsku sa začínajú sláviť gréckokatolícke sv. liturgie pre Slovákov. Prvá sv. liturgia bude 8. decembra o 11:00 hod v zámku Schloss v Trumau pri Viedni. Viac informácii nájdete na plagáte.

Prosíme členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii vyzdvihli knižný kalendár s podielovou knihou a uhradili členský poplatok 5,-€.

V sakristii máme na predaj dva kalendáre: stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.