Dnes je po sv. liturgii zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
Budúcu nedeľu 10. apríla bude po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Opäť vás prosím o podporu, aby stavba mohla pokračovať.
Popoludní vás pozývame na ďalšie slávenie nedele Božieho milosrdenstva. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s rozjímaním a po nej bude hneď večiereň (približný začiatok 15:20 hod.).
V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok nácvik liturgického spevu a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s korunkou a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
Budúcu nedeľu 10. apríla budú po večierni modlitby chvál o 18:00 hod. Privítame hosťa – evanjelizátora Richarda Vašečku.
V nedeľu 10. apríla ideme na zbierku do farnosti Chmeľová a filiálky Stebník. Potrebujeme zaplniť aspoň dve autá. Prosíme tých, ktorí by chceli ísť pomôcť zbierať milodary, aby sa zapísali vzadu na papier. Ďalšia zbierka bude v nedeľu 24. apríla vo farnosti Varhaňovce. Aj tam sa môžete zapísať. V neposlednom rade prosíme o modlitby za našich darcov.
V sobotu 30. apríla vás pozývame na Turistický deň prešovskej archieparchie, ktorý sa uskutoční na trase Sedliská (Podčičva) – Vyšný Kazimír. Máme objednaný spoločný autobus. Nahlasovanie bude prebiehať v sakristii chrámu. Pozývame nielen deti či mladých, ale aj celé rodiny.
Vzadu na stolíku je stále na predaj časopis Slovo, konkrétne číslo 6 a dvojčíslo 7-8.