Budúcu nedeľu bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Dnes popoludní sa pomodlime o 17:00 hod. každodennú večiereň.

V stredu 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú dve, ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod. Po každej bude myrovanie.

Vo štvrtok 7. augusta bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním.

V sakristii chrámu sa môžete nahlasovať na púť do Ľutiny v nedeľu 17. augusta.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku je nový Informátor.