Zajtra, t.j. v pondelok 4. júna pred večernou sv. liturgiou do našej farnosti zavítajú vzácne relikvie sv. Cyrila, jedného z dvojice našich vierozvestcov. Relikvie putujú po farnostiach Slovenska v rámci prípravy na blížiace sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Program sa začne o 16.45 hod. modlitbou sv. ruženca, nasleduje moleben, sv. liturgia, akatist, čítanie z knihy + prezentácia, modlitba ruženca svetla a adorácia + čítanie z evanjelia sv. Jána.

V utorok bude chrám po rannej sv. liturgii otvorený počas celého dňa k úcte sv. relikvií. O 16.00 hod sa relikvie prenesú do farnosti Hanušovce.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni stretnutie hneď zajtra pri sv. liturgii o 18.00 hod.

Vo štvrtok 7. júna je sviatok Najsv. Eucharistie. Sv. liturgie budú: 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Všetky deti farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 9. júna je druhá v mesiaci. Tak ako je zvykom, bude v našom chráme o 17.00 hod. modlitba večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine pozýva všetkých na Púť matiek spojenú s Dňom rodiny budúcu nedeľu 10. júna. Program sa začne archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. potom sa presunie do Sabinova, kde bude pokračovať až do večerných hodín.