Vstupujeme do štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Svätej Štyridsiatnice, je to týždeň krížupoklonný. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.

V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme slúžia Liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

V sobotu 9. marca bude ranná sv. liturgia o 6.30 hod. obetovaná za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt.

Sobota 9. marca je zároveň aj druhá sobota v mesiaci, preto bude večer o 17. 00 hod. v našom chráme pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny.

V priebehu pôstneho času sa v katedrálnom chráme pripravuje jedna zaujímavá udalosť. Vystúpenie svetoznámeho umelca – míma Milana Sládka. Vystúpiť by mal s unikátnym predstavením nazvaným Krížová cesta. Milan Sládek sugestívnym spôsobom prežíva spolu s divákom každé zo štrnástich zastavení, ktoré vypovedajú o posledných chvíľach Ježiša Krista. Vystúpenie bude 21. marca o 18.00 hod. Keďže to nie je klasická modlitba Krížovej cesty, ale umelecké vystúpenie cena vstupného je 5 €.

Každoročné ekumenické modlitby žien sa v tomto roku budú konať dnešnú nedeľu 3. marca o 16.00 hod v modlitebni Cirkvi bratskej na Slovenskej ul. Všetci, nielen ženy, ste srdečne pozvaní modliť sa predovšetkým za ženy Francúzska. Program pripravili zástupkyne jednotlivých kresťanských cirkví na území mesta Prešov.

V priestoroch Gymnázia a Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ul. sa plánuje otvoriť jazyková škola. Ak máte záujem študovať na jazykovej škole (deti, mládež alebo dospelí), prosíme, aby ste nahlásili cudzí jazyk, o ktorý máte záujem. Kontakt: 0903 982195, riaditel@gppgpo.edu.sk (kontakt nájdete aj vzadu na nástenke).

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. pokračujeme v ďalšom zo stretnutí prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

V sakristii je nové dvojčíslo Slova (5-6), kto ho má predplatené môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Sú tam aj „Pôstne krabičky“ pre pomoc deťom v Afrike, vnútri obálky nájdete presný návod ako môžete pomôcť týmto deťom. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.

Popoludňajší program: 18.00 Večiereň s kajúcim zakončením a poklonami
19.00 Eucharistická poklona