Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v pondelok 4.  novembra po večernej sv. liturgii.

V piatok 8. novembra je sviatok sv. archanjela Michala. Sv. liturgie v tento deň budú v nezmenenom čase, a to 6:30 hod. a 17:30 hod. Zároveň po večernej sv. liturgii bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Nácvik detského zboru nebude, ale na liturgii spievať bude. V tento deň je voľnica.

V sobotu 9. novembra sa pomodlíme večeradlo obetované za kňazov o 17:00 hod.

V Centre pre rodinu na Sigorde sa uskutočnia duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne 15. – 17. november. Cena je 40,-€ na osobu.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare nebude.

V predstihu vás pozývame na festival duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. novembra o 14:00 hod. v katedrále. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

17. a 24. novembra (nedeľa) máte možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia mladých pod názvom Svetlo Slovienom. Hrať sa bude o 15:00 hod. a 18:00 hod. počas oboch dní.

Záujemcovia o predplatné časopisu Slovo sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr pri nezmenenej sume 12,50,-€ na rok.

Pozývame predplatiteľov časopisu Slovo, aby si prišli skontrolovať, či majú všetky doteraz vydané čísla prevzaté.