Aktuálne oznamy k 29. septembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

Pozývame súčasných kantorov, ale aj budúcich, ktorí by chceli slúžiť v tomto chráme svojím spevom, na kantorskú školu, ktorá bude raz v mesiaci v nedeľu po večierni. Prvé stretnutie bude dnes 29. septembra po večierni (cca 17:45 hod.)

V pondelok budú modlitby matiek, v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretnutie mladých. Na fatimskú sobotu bude mariánske večeradlo o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

V utorok 1. októbra máme sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. V pondelok 30. septembra bude po večernej sv. liturgii o 19:00 hod. Veľká večiereň s lítiou.

Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a ich rodičov bude v piatok 11. októbra po detskej sv. liturgii. Účasť je povinná! Prihlášky si môžu rodičia vyzdvihnúť buď v sakristii chrámu, alebo ich dostanú deti priamo na hodine náboženstva v škole. Podpísané ich prosíme doručiť do konca tohto týždňa.

V sobotu 19. októbra dopoludnia vás srdečne pozývame na mariánsku duchovnú obnovu. V tento deň bude len jedna sv. liturgia, a to o 11:30 hod., po ktorej bude spoločné agapé. Duchovné obnovy budú počas celého roka v dvojmesačných intervaloch. Nasledujúca bude pred Vianocami.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

V priebehu mesiaca október si môžete v sakristii dať zapísať alebo obnoviť hramoty na ďalší rok.