Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru.

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby žalmov a Korunka Božieho Milosrdenstva. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

V stredu 1. novembra sa po rannej sv. liturgii pomodlíme panychídu, pri ktorej budeme čítať hramoty. Hramoty za zosnulých si môžete stále obnoviť v sakristii chrámu. Od tejto stredy sa budeme modliť panychídu po každej sv. liturgii v rámci oktávy. Panychída v tento deň bude takisto aj na mestskom cintoríne o 11:00 hod. Srdečne vás pozývame modliť sa za zosnulých a vyprosiť im plnomocné odpustky.

V tento deň (1. novembra) bude RTVS 2 vysielať o 14:25 hod. dokument pod názvom Gojdič, láska nadovšetko.

Vo štvrtok 2. novembra bude po večernej sv. liturgii parastas za zosnulých.

Srdečne pozývame na 26. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v našom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 11. novembra. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

V piatok 3. novembra večer bude kantorský kurz.

Fatimská sobota je 4. novembra. O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019) a Misionár vo výške 11,-€.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti organizovanú Fórom života. Zakúpením sviece, jej zapálením a modlitbou 2. novembra prosíme o Božie milosrdenstvo pre všetky nenarodené deti a ľudí zranených potratom.

Vzadu na stolíku nájdete časopis Misie, ktorý je zdarma.