– Dnes vás o 15:00 hod. pozývame na eucharistický sprievod do mesta, ktorý začne v našej katedrále. U nás bude večiereň vo zvyčajnom čase 17:00 hod.
– V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním, v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod.
– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 03. júna bude celodenná adorácia podľa rozpisu s Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.
– V piatok 03. júna máme sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 17:30 hod. s myrovaním. Počas sv. liturgií bude zvonček na podporu práce s mladými vo farnosti. V tento deň je zároveň voľnica.
– Otcovia baziliáni nás pozývajú na odpustovú slávnosť do Malej Poľany pri príležitosti sviatku Božského Srdca Ježiša Krista budúcu sobotu a nedeľu 4. – 5. júna. Informácie o programe a časoch nájdete vzadu na nástenke.
– V sobotu 4. júna sa uskutoční evanjelizačný seminár Oheň v Prešove v Handball Aréne na ulici Jána Pavla II. od 9:00 do 18:30 hod. Vstup je voľný. Program a účinkujúcich nájdete vzadu na plagáte.
– Pozývame všetkých veriacich, no najmä celé rodiny, na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 5. júna na Hlavnej ulici (pred Sberbank). – – Program začína o 13:00 hod. a potrvá do 19:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude miesto konania kino Scala. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
– V piatok 10. júna vás pozývame na Noc kostolov, ktorá sa opäť uskutoční aj v našom chráme s bohatým programom a potrvá od 18:00 hod. do 22:00 hod. Viac informácii sa dozviete z plagátov a budúcu nedeľu. Pozvite aj svojich blízkych, či známych do nášho chrámu.
– Mladým dávame do pozornosti Bárkafest, ktorý sa uskutoční 10. – 12. júna v našom centre v Juskovej Voli. Prihlásiť sa je potrebné do 8. júna cez online formulár. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
– Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa púte do Turzovky v sobotu 18. júna za cenu 11,-€/osoba s celodenným programom a naším gréckokatolíckym kňazom. Program púte a kontakt pre nahlásenie sa nájdete vzadu na nástenke.
– Opäť povzbudzujeme rodičov končiacich ročníkov základných škôl k uvažovaniu nad štúdiom svojich detí na našom cirkevnom Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča tu v Prešove. Druhé kolo prijímacích skúšok je 21. júna. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
Vyšlo nové číslo Misionára. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.