Aktuálne oznamy k 29. júlu 2018

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 3. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov.

Akatist požehnania rodín sa pomodlíme po večerných sv. liturgiách v stredu a piatok.

V stredu 1. augusta začína pôst pred sviatkom Zosnutia presv. Bohorodičky.

Pozývame vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Litmanovej, ktorá sa uskutoční 4. – 5. augusta. Máme objednaný autobus, ktorý odchádza v nedeľu 5. augusta zo zastávky Centrum o 6:20 hod. Nahlásiť sa môžete v sakristii a zaplatiť zálohu 2,-€.

Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Pozývame vás zúčastniť sa Ďakovnej púte našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma, ktorá sa realizuje dvoma spôsobmi, a to autobusom alebo letecky. Oba varianty nájdete vzadu na nástenke s cenami a programom. Nahlásiť sa je potrebné do konca júla.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Informátor.