Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

Veľká večiereň bude dnes o 00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V pondelok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov – B. Veľkého, G. Teológa a J. Zlatoústeho. liturgie budú o 6.30 a 18.00 hod.

V stredu 1. februára bude o 00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie smyrovaním budú o30 a o 18.00 hod. Pri obidvoch bude požehnanie sviec, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.  V tento deň nebude tichá adorácia s požehnaním.

Vpiatok 3. februára je voľnica. O 30 hod. bude detská sv. liturgia.

Budúca sobota 4. februára je fatimská. O 00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete v ňom katechézu k budúcej Nedeli o márnotratnom synovi. Ide o prvú časť z troch katechéz venovaných veľkopôstnemu obdobiu. Ďalšie dve budú zverejnené v špeciálnych číslach 4 a 5 na mäsopôstnu a syropôstnu nedeľu.

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára jednu triedu štvorročného gymnázia so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery. Prihlášku je možné podať do 20.3.2023. Bližšie informácie nájdete na plagáte.