• Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok do 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.
  • V stredu 1. septembra je začiatok indiktu – nového cirkevného roka. Takisto vstupujeme do nového školského roka, preto pozývame osobitne v tomto prvopiatkovom týždni ku sviatosti zmierenia všetkých školákov, aby s požehnaním vstúpili do „svojej námahy“ nasledujúceho školského roka. Spoločne budeme prosiť o pomoc Sv. Ducha pri večernej sv. liturgii o 18.00 hod. Dopoludnia pozývame rodinky s deťmi na rozlúčkové stretnutia s prádzdninami. Ak bude vhodné počasie išli by sme si zajazdiť na koníkoch do Veľkého Šariša s možnosťou opekačky. Stretneme sa pri chráme o 10.00 hod. a potom pôjdeme na bicykloch alebo peši po cyklistickom chodníku až do V. Šariša.

  • Piatok 3. septembra je prvý v mesiaci preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou.

  • V piatok 3. septembra sa opäť po prázdninách stretneme na prvej detskej svätej liturgii. Čas svätých liturgií sa nemení. Budú vždy o 17.30 hod.  Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok sa pripravuje pre detské sv. liturgie séria úloh (tak, ako sme minulého roku vyzdobovali epitrachil a zbierali častičky na diskos) a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený.

  • Sobota 4. septembra je fatimská, preto sa budeme v našom chráme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla.
  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to  príbeh izraelského kráľa Dávida. CD s hrou nájdete v sakristii chrámu.