Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok od 16.30 hod. a v piatok od 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 3. augusta od 8.30 hod.

Piatok 3. augusta je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 4. augusta je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

Budúcu nedeľu 5. augusta sme všetci srdečne pozvaní na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na Horu Zvir v Litmanovej. Hlavným slúžiteľom a kazateľom pri nedeľnej sv. liturgii bude Jeho blaženosť vladyka Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Nedeľnú archijerejskú sv. liturgiu bude v priamom prenose vysielať aj TV Lux. Je možnosť prihlásiť sa na autobus, ktorý pôjde z Prešova v nedeľu ráno o 6.00 hod. Cestovné je 4,- €. Prihlásiť sa treba čo najskôr v sakristii chrámu.

Gréckokatolícka charita v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto sociálneho pracovníka – terapeuta pre závislé osoby v resocializačnom stredisku Domov nádeje Prešov. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

Dnešná nedeľa je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 a 10.00 hod. naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (14-15), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Novéna k Matke Ustavičnej pomoci
19.00 hod. Eucharistická poklona