Dnes popoludní spovedáme od 13:30 hod. Krížová cesta ani večiereň nebude.

Všetky svoje milodary, ktoré odovzdáte pri myrovaní, budú použité na podporu celoslovenskej zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Budúci týždeň je veľký (strastný) a zároveň prvopiatkový. Spovedať budeme v pondelok, utorok a stredu pred sv. liturgiami ráno od 6:00 hod. a večer od 17:00 hod. Počas týchto troch dní bude večer božská služba vopred posvätených darov.

Srdečne vás pozývame na obrady Paschy. Vo veľký štvrtok na liturgiu sv. B. Veľkého s večierňou o 17:00 hod. a strasťami (po jej ukončení). Na veľký piatok, prikázaný sviatok, budú ráno o 7:00 hod. Kráľovské hodinky a o 15:00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. Na veľkú sobotu bude ráno o 7:00 hod. Jeruzalemská utiereň a o 17:00 hod. liturgia sv. B. Veľkého s večierňou, počas ktorej odznejú čítania so Starého zákona. Utiereň vzkriesenia na nedeľu Paschy bude o 5:00 hod. s požehnaním pokrmov. Sv. liturgie s myrovaním budú o 8:00 a 10:00 hod. (po nej požehnanie pokrmov). Program je uvedený v Informátore, ako aj na webovej stránke či čoskoro na plagáte na dverách.

Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii.

Cestovná kancelária JOMI – Jozef Šak vás pozýva na púť do Medžugorja v termíne 1. – 6. máj 2015 za cenu 165,-€. Celý program nájdete na plagáte na našom webe i na nástenke.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa Púte maltézskeho rádu do Lúrd od 1. do 5. mája 2015 v cene 490,-€ (letecky). Ponuka platí pre chorých, dobrovoľníkov ako i pútnikov. Záujemcovia nájdu informácie vzadu na plagáte.

GKDCH opäť pozýva k pomoci pre Ukrajinu. Tí, ktorí chcete pomôcť, konkrétne informácie nájdete na plagáte vzadu na nástenke.

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo. Vyzdvihnúť si ho môžete v sakristii alebo zakúpiť zo stolíka.

V sakristii máme na predaj veľkonočné pohľadnice s predtlačou a obálkami v sume 1,-€ (ukážky pohľadníc sú vzadu na stolíku), nové CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.