Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude ale iba počas dvoch dní, a to v pondelok 30. decembra 2013 a vo štvrtok 2. januára 2014 pred rannou a večernou sv. liturgiou.

V utorok 31. decembra 2013 máme koniec civilného roka. V tento deň vás pozývame hlavne na večernú sv. liturgiu – ďakovnú o 18:00 hod., ktorá bude v slovenskom jazyku. Ráno bude po cirkevnoslovansky o 6:30 hod. Poďakovať za starý rok môžete modlitbou ďakovného akatistu o 23:00 hod. Po ňom bude krátka adorácia s požehnaním a privítanie nového roka 2014. Všetkých zúčastnených pozývame na následné agapé a prípitok.

Na Nový rok, v stredu 1. januára, máme prikázaný sviatok Obrezania Pána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. Po nich bude myrovanie.

V piatok 3. januára 2014 sa pomodlíme po rannej sv. liturgii Kráľovské hodinky sviatku Bohozjavenia, ktoré sa presúvajú z nedele. Po nich bude vyložená Eucharistia k celodennej adorácii.

V nedeľu 5. januára 2014 máme Predvečer Bohozjavenia. Dopoludnia budú sv. liturgie Jána Zlatoústeho ako zvyčajne. Popoludní vás pozývame na Veľkú večiereň so svätením vody. V pondelok 6. januára sa voda svätiť nebude.

Tí, ktorí si chcete dať posvätiť byt na sviatok Zjavenia Pána, zapíšte sa vzadu na papier. Svätiť byty budeme v pondelok 6. januára 2014 popoludní.

Dnes večer sa pomodlime každodennú večiereň o 18:15 hod. a adorácia bude o 19:00 hod.

V sakristii máme kalendáre a podielové knihy Spolku sv. Cyrila a Metoda. Členovia si ich môžete kedykoľvek vyzdvihnúť. Na voľný predaj kalendáre nemáme. Dajú sa zakúpiť v meste v predajni Petra.

Môžete si u nás taktiež zakúpiť CD katedrálneho zboru s koledami Christos raždajetsja. Jeden kus stojí 6,-€.

Vzadu si môžete zakúpiť časopis seminaristov Prameň.

Vzadu na nástenke nájdete ponuku na penzión (domov dôchodcov) v Chminianskej Novej Vsi a denný stacionár na Sekčove. Záujemcovia nech sa ozývajú na tel. číslo uvedené na plagáte.

Kto chce prispieť na kolednícku akciu Dobrá novina, môže tak urobiť do konca januára 2014 v sakristii chrámu.