• Dnes je po sv. liturgii jesenná zbierka na charitu.
 • Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.
 • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na samotný prvý piatok 4. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva. Po večernej sv. liturgii nebude milosrdný ruženec. Ruženec sa môžete pomodliť pred sv. liturgiou.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola a liturgický spev. V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok večer tichá adorácia s osobným požehnaním a chválami od 20:30 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.
 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista bude po sv. liturgiách v utorok ráno a stredu večer.
 • Na fatimskú sobotu 5. decembra bude večeradlo o 17:00 hod.
 • V nedeľu 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude nácvik na koledovanie Dobrej noviny. Zároveň pozývame všetky deti, ktoré chcú koledovať, aby prišli na toto stretnutie.
 • Pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda máme v sakristii kalendáre a podielové knihy. Je potrebné vyzdvihnúť si ich a zaplatiť členský poplatok 5,-€.
 • V sakristii máme na predaj stolový kalendár Misionár 2016 za 2,-€ a nástenný kalendár Blahovistnik 2016 za 1,-€. Na predaj máme aj rusínsky knižný kalendár za 3,-€.
 • Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.
 • Kto by mal ešte záujem objednať si časopis Slovo stále tak môže urobiť za nezmenenú cenu 13,-€ v sakristii.
 • Najbližšia farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 13. decembra po sv. liturgiách. V ten istý deň budeme zbierať na stavbu fary aj v katedrálnom chráme. Dobrovoľníci nech sa zapíšu vzadu na papier.
 • V predstihu vás pozývame na vianočný koncert, ktorý bude v nedeľu 27. decembra o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetkých vás a vašich blízkych na príjemné popoludnie.