• V pondelok 30. januára sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 3. februára od 8.30 hod.
  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sú po večernej sv. liturgii. V utorok 31.1. bude stretnutie mužov a v stredu 1.2. budú mať stretnutie ženy.
  • Vo štvrtok 2. februára je sviatok Stritenija – Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie hromničných sviec. Sviece treba uložiť na pripravené miesto hneď po príchode do chrámu (posväcujú sa ešte pred sv. liturgiou).
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
  • V piatok 3. februára je voľnica. Je to tiež prvý piatok v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii pred najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
  • Pozývame vás na púť Prešovského protopresbyteriátu do baziliky minor v Ľutine z príležitosti fatimskej soboty, ktorá bude 4. februára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii a pri zápise je treba uhradiť cestovné  2 eurá. Program v bazilike pozostáva z večeradla o 9.00 hod. a archijerejskejsv. liturgie o 10.00 hod. Odchod autobusu z nášho sídliska je o 8.15 hod.
  • V minulom roku sme pre manželov farnosti organizovali kurz Manželské večery. Pozostáva z ôsmych stretnutí zameraných na obnovenie a upevnenie manželského zväzku. Ponúkame možnosť zorganizovať ich aj  v tomto roku. Kto by mal záujem o účasť na spomínaných Manželských večeroch, môže sa prísť nahlásiť v sakristie do budúcej nedele 5. februára.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v nedeľu 26. februára 2012.  Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 3. jún 2012.
  • Dnešnú nedeľu,29. januára je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka pre pomoc našej Teologickej fakulte v Prešove a tiež na našu Katolícku univerzitu, ktorá je v Ružomberku (posledná januárová nedeľa bola vyhlásená za Deň katolíckej univerzity na Slovensku).
  • Deti ale aj rodičov pozývame dnes popoludní na spoločnú vychádzku. Stretneme sa o 15.00 hod. na ihrisku vedľa MŠ M. Nešpora (za naším blokom) a pôjdeme spoločne smerom na Bikoš a potom zídeme dolu pri konečnej autobusov. Kto bude chcieť tak môže zostať len na kopci na sánkovačku.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (2), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.