• Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
  • Sobota 11. februára je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Sobota 11. februára je zároveň aj prvá zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých bude ráno o 6.30 hod. Kto si neobnovoval hramoty v novembri a chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžilo päť zádušných sv. liturgií, môže ešte hramoty obnoviť v sakristii v priebehu týždňa.
  • V minulom roku sme pre manželov farnosti organizovali kurz Manželské večery. Pozostáva z ôsmych stretnutí zameraných na obnovenie a upevnenie manželského zväzku. Ponúkame možnosť zorganizovať ich aj  v tomto roku. Kto by mal záujem o účasť na spomínaných Manželských večeroch, môže sa ešte prihlásiť v priebehu dnešnej nedele.
  • Na Slovensku prebehne  v dňoch 13. až 19. februára druhý ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom aktivít, ktoré sprevádzajú tento týždeň, je poukázať na dôležitosť manželského spolužitia v spoločnosti. V minulom roku sa do tejto celoslovenskej akcie zapojila aj naša farnosť organizovaním 1. manželského bowlingového turnaja. Aj v tomto roku pozývame manželské páry našej farnosti zapojiť sa do spomínanej akcie.  Program prebehne v sobotu 18. februára. Začne sa večernou sv. liturgiou o 18.00, počas ktorej bude obnova manželských sľubov. Po jej skončení pozývame manželské dvojice na 2. manželský bowlingový turnaj farnosti. Prosíme, aby sa všetky manželské páry, ktoré majú záujem  o turnaj, prihlásili v sakristii chrámu v priebehu týždňa, kvôli počtu bowlingových dráh.
  • Dnešnú nedeľu znova pozývame všetky deti na faru, na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.