Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond.

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 2. februára bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva so žalmami o 15:00 hod. a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými vo farnosti.

V utorok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.

V piatok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Pri oboch bude myrovanie a požehnanie sviec. V tento deň je voľnica.

V sobotu 3. februára vás pozývame zúčastniť sa fatimskej soboty nášho dekanátu v Ľutine. Využime príležitosť získať plnomocné odpustky a putovať do Baziliky minor v rámci roka jubileí našej cirkvi. Záujemcovia nech sa zapíšu čím skôr a zaplatia v sakristii zálohu 2,-€. Papier na zapisovanie je vzadu na stolíku. Odchod autobusu je z parkoviska pri COOP Jednote o 7:50 hod.

V tento deň, 3. februára, je zároveň aj prvá zádušná sobota. Sv. liturgia za zosnulých bude ráno o 6:30 hod. s panychídou.

V nedeľu 4. februára vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do Ľutiny pri príležitosti 10. výročia povýšenia našej cirkvi na metropolitnú cirkev sui iuris, Prešovskej eparchie na archieparchiu a 10. výročie vymenovania vladyku Jána Babjaka SJ za prvého arcibiskupa metropolitu. Sv. liturgia, ktorú bude v priamom prenose vysielať RTVS, začne o 10:00 hod. kto by mal záujem, môže sa tejto slávnosti zúčastniť.

V utorok 6. februára pozýva Katolícka univerzita v Ružomberku všetkých nádejných študentov na deň otvorených dverí. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke univerzity.

Národný týždeň manželstva bude prebiehať v dňoch 12. – 18. február. Počas tohto týždňa budú prebiehať rôzne modlitbové akcie. V rámci zapojenia sa do tohto podujatia pozývame manželov do DADky na predstavenie Ťapákovci, ktoré sa uskutoční 7. februára (streda). Vzadu na stolíku je papier, kde sa manželia môžu zapísať, a to čím skôr.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a na stolíku nájdete nový farský Informátor.