• Budúcu nedeľu 6. marca bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod ABÚ a komisií, ktoré napomáhajú pastorácii veriacich. Arcibiskupstvo nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktorými by mohlo vykryť tieto aktivity.
 • Dnes podvečer vás pozývame na spievanú Krížová cestu redemptoristov a mladých zo Stropkova s videoprojekciou o 17:00 hod. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod., v utorok večer bude biblická škola, liturgický spev nebude, v stredu večer bude nácvik zboru. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude, ani nácvik zboríku. Pri sv. liturgii o 17:30 hod. však spievať bude.
 • Veľkopôstny moleben sa budeme modliť po sv. liturgiách pondelok večer a v utorok ráno.
 • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 4. marca bude celodenná adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.
 • Na základe podnetov, ktoré prišli na archieparchiálne zhromaždenie ohľadom práce s deťmi a mladými vo farnosti, o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ stanovil, že počas sv. liturgií na prvý piatok mesiaca má byť zvonček a jeho výťažok venovaný na prácu s mladými vo farnosti. Počnúc týmto prvým piatkom to tak bude aj v našej farnosti.
 • Štvrtá zádušná sobota bude 5. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.
 • Ekumenický svetový deň modlitieb sa uskutoční v nedeľu 6. marca o 15:00 hod. tu v našom chráme. Ide predovšetkým o modlitby žien, ale pozvaní sme všetci. Ide o spoločné modlitby žien, na ktoré sa zídu veriaci z celého Prešova a rôznych cirkví. Plagát nájdete na nástenke.
 • Vzadu na stolíku nájdete pôstne krabičky. Môžete si ich vziať domov a podporiť tak chudobných a rodiny v subsaharskej Afrike.
 • Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora.
 • Deti a mladých vo veku nad 9 rokov pozývame na víkendovku prešovského dekanátu, ktorá sa uskutoční od piatka 4. marca do nedele 6. marca. Nahlásiť sa je potrebné v sakristii chrámu.
 • Oznamujeme vám, že televízia LUX je pre Prešovčanov od 25. februára dostupná aj v DVB-T (cez klasickú anténu). Stačí zadať na TV prijímači automatické preladenie kanálov (pozícia 50. kanál).