• Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu.

  • Minulou nedeľou sa začali stretnutia s katechézami pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Začiatok stretnutí je každú nedeľu vždy po sv. liturgii o 10.00 hod.

  • Zajtra, t.j. v pondelok 1. marca sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok a v piatok od 16.00 hod. Spoveď chorých bude v piatok od 8.30 hod.
  • V pondelok tiež bude po dlhšej prestávke skúška nášho speváckeho zboru Hlahol. Spoločné stretnutie začne po večernej sv. liturgii a veľkopôstnom molebene.
  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia. Stretnutia sa začnú vždy po večernej sv. liturgii. V utorok 2. marca majú stretnutie muži. V stredu 3. marca bude stavovské stretnutie žien a vo štvrtok 4.marca bude stretnutie mládeže. V piatok bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Eucharistiou.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.
  • Sobota 6. marca je tretia pôstna a zároveň aj tretia zádušná sobota. Sv. liturgia za zosnulých našej farnosti s hramotami bude ráno o 6.30 hod. Keďže je to aj fatimská sobota , o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou sa budeme modliť pobožnosť večeradla.

  • Nedeľa 7. marca je tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Pred sv. liturgiou o 8.00 hod. sa vyloží k úcte v strede chrámu sv. kríž. Zostane tam v priebehu celého týždňa a odloží sa v piatok po večernej sv. liturgii.

  • V nedeľu 7. marca vás pozývame na Ekumenické modlitebné stretnutie žien. Každoročne toto modlitebné stretnutie pripravujú ženy inej krajiny pre kresťanské spoločenstvá na celom svete. Tohtoročné modlitebné stretnutie pripravili ženy z Kamerunu. V rámci Prešova bude ekumenické stretnutie prebiehať v našom chráme. Začiatok je o 17.00 hod.