– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami.

– V pondelok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Keďže je to zároveň aj štátny sviatok, sväté liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Večer modlitby matiek v chráme nebudú.

– Modlitby mužov budú v utorok 31. augusta o 19:00 hod.

– Tichá adorácia zakončená osobným požehnaním o 21:00 hod. bude vo štvrtok 1. septembra po večernej sv. liturgii.

– Na prvý piatok 2. septembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

– Deti a mladých pozývame na prvú detskú sv. liturgiu v novom školskom roku, a to 9. septembra 2016 o 17:30 hod. Pri tejto sv. liturgii bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov ako aj rodičov spolu s posvätením školských tašiek a pomôcok, ktoré si môžete so sebou priniesť.

– Prvé stretko na fare pre deti bude v piatok 16. septembra o 16:15 hod. V ten istý deň bude aj prvý nácvik zboríku na fare po stretku o 16:45 hod. Srdečne pozývame všetkých, starých i nových záujemcov.

– Aj v tomto školskom roku máme k dispozícii telocvičňu na ZŠ Prostějovská. Začíname v pondelok 12. septembra o 19:00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

– Pozývame všetkých mužov, ktorí majú čas a chuť prísť pomôcť natierať drevo na strechu fary v dňoch 31. augusta – 02. septembra (streda, štvrtok, piatok). Každý deň začíname ráno o 8:30 hod.

– Vzadu na stolíku je nový Informátor a nové číslo Slova, ktoré si môžete zakúpiť. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii.