Dnes popoludní večiereň nebude.

Budúcu nedeľu 5. októbra bude zbierka pre potreby našej farnosti.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále pred rannými i večernými sv. liturgiami.

Nácvik zboru bude v utorok 30. septembra po večernej sv. liturgii.

V stredu 1. októbra je sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Sv. liturgie budú dve, ráno 6:30 a večer 18:00 hod. s myrovaním. Po večernej sv. liturgii bude biblická škola. Citát na prípravu – Mt 2, 13 – 23.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 2. októbra večer ako zvyčajne.

V piatok 3. októbra je prvý piatok mesiaca. Od rána bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva.

Stretko na fare bude popoludní o 16:15 hod. Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi (organizačné) bude po detskej sv. liturgii.

Zároveň sa v tento deň uskutoční Charitatívny koncert za mier na Ukrajine. Spieva Mukačevský zbor chlapcov a mládencov už počas archijerejskej sv. liturgie o 16:30 hod. v katedrále. Samotný koncert bude po sv. liturgii. Srdečne vás všetkých pozývame.

Večeradlo modlitby s P. Máriou bude v sobotu 4. októbra o 17:00 hod.

Pozývame vás na stretnutie s europoslancom Branislavom Škripekom, ktorý k nám zavíta v sobotu 11. októbra. Príde k nám nielen ako politik, ale hlavne ako kresťan, ktorý sa s nami podelí svojím slovom o rodine. Program začne o 16:00 hod. modlitbou Akatistu požehnania rodín, pokračovať bude prednáškou a besedou. Stretnutie sa zakončí sv. liturgiou o 18:00 hod.

Stále si môžete objednať časopis pre dievčatá „IN“ v sakristii chrámu. Jedno číslo máme k nahliadnutiu.

V pravej časti chrámu pri spovedelnici nájdete na stene štúdiu novej farskej budovy a pastoračného centra, ktorá bude postavená pri chráme.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.