Dnes vás srdečne pozývam na veľkú večiereň s litiou sviatku sv. apoštolov Petra i Pavla o 17:00 hod.

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra i Pavla. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie a zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, ktorá je vyhlásená každoročne na tento sviatok. V Ľutine sa v tento deň uskutoční púť učiteľov, žiakov a zamestnancov cirkevných škôl s nasledovným programom: 9:30 sv. ruženec, 10:00 sv. liturgia s vladykom Milanom, 11:30 prezentácia pútnického miesta, 12:00 prestávka a 13:00 moleben k Božskému Srdcu a záver. Srdečne pozývame.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok 3. júla bude celodenná adorácia od 7:30 hod. podľa rozpisu a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. K spovedi pozývame hlavne žiakov, študentov a učiteľov.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Počas mesiacov júl a august nebude prebiehať nácvik lit. spevu, biblická škola, stretko detí a nácvik zboríku na fare ako ani detská sv. liturgia. Spolu sa opäť stretneme v septembri v novom šk. roku.

Moleben k Božskému Srdcu bude v utorok 30. júna večer po sv. liturgii.

V stredu 1. júla budeme pri večernej sv. liturgii vítať nového kaplána našej farnosti.

V sobotu 4. júla sa na Hlavnej ulici uskutoční benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle so začiatkom o 20:00 hod. V priamom prenose ho odvysiela aj RTVS. Na tomto koncerte okrem iných účinkujúcich vystúpi aj Skupina zboru sv. Romana Sladkopevca (bohoslovci). Výťažok poputuje na charitatívne účely.

Budúcu nedeľu 5. júla je sviatok sv. Cyrila a Metoda. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

Stále sa môžete nahlasovať na Letné stretnutia mladých v Juskovej Voli. Informácie nájdete na plagáte na nástenke.

Záujemcovia o púť do Levoče, ktorá bude 2. júla, sa môžu hlásiť v sakristii. Autobus odchádza o 7:00 hod. spod Tesca v meste (zastávka Okružná).